Zarządzaj sprzedażą jednym kliknięciem!

Jedna polityka sprzedaży na cały świat. Centralny System Rezerwacji - UPPER CRS firmy PROFITROOM - to zestaw narzędzi umożliwiający zautomatyzowane zarządzanie sprzedażą online. Jego głównym modułem jest channel manager pozwalający na zarządzanie cenami i dostępnością we wszystkich najważniejszych kanałach sprzedaży takich jak strona internetowa hotelu, GDS, Expedia, Hotel.de czy Netmedia.  Jednak CRS to coś więcej niż zwykły channel manager - to potężne narzędzie revenue managementu, umożliwiające stworzenie jednorodnej i spójnej polityki cenowej.  Codzienne używanie natomiast jest już trywialnie proste i nie wymaga szkolenia.

Najłatwiejsze zarządzanie sprzedażą. Główną zaletą produktu jest interfejs AJAX, który umożliwia edytowanie parametrów w równie łatwy sposób jak korzystanie z arkusza kalkulacyjnego. Poprzez ten interfejs można zmieniać dostępność pokoi i ceny za pomocą kliknięcia myszką! Wszystkie plany cenowe mogą być ze sobą powiązane i natychmiastowo rozesłane do wszystkich kanałów sprzedaży. Potężne możliwości konfiguracji cen. Hotelarze mogą zautomatyzować zarządzanie cenami poprzez stworzenie powiązanych ze sobą cenników. W systemie można skonfigurować jedną stawkę bazową lub wiele niezależnych cenników i powiązać je z poszczególnymi cennikami w kanałach sprzedaży. Poszczególne cenniki mogą różnić się od stawek nadrzędnych kwotowo lub procentowo, a ceny pokoi mogą być powiązane między sobą. Jednak najbardziej docenianą funkcją przez revenue managerów jest możliwość „malowania” sezonów na kalendarzu rocznym. Zaawansowane zarządzanie dostępnością. Równie łatwo można w systemie UPPER CRS zarządzać dostępnością pokoi. System utrzymuje spójną informację o wolnych pokojach we wszystkich kanałach sprzedaży, a gdy ostatni pokój zostanie sprzedany, system automatycznie zamknie sprzedaż w całym Internecie zapobiegając overbookingowi. System CRS można rozwinąć o szereg modułów dodatkowych takich jak: Raporty i eksport danych, Moduł integracji z PMS, Moduł CRM, Moduł analizy konkurencyjności, Moduł Business intelligence. System CRS pozwala na zwiększenie sprzedaży, co w powiązaniu z olbrzymią oszczędnością czasu sprawia, że zyski twojego hotelu rosną!