Kim jest statystyczny gość w polskim hotelu wypoczynkowym?
Przeanalizowaliśmy wszystkie rezerwacje związane z wypoczynkiem. Model rodziny 2+1 najczęściej wypoczywa w polskich hotelach.
Te i wiele innych ciekawych analiz sprzedaży internetowej można zobaczyć na prezentacji Waldemara Antonowicza (Dyrektora Rozwoju PROFITROOM) otwierającej sesję e-commerce podczas HotelTrends 19 listopada w Warszawie o godzinie 10:00.
* Dane za rok 2014 pochodzą z UPPER Booking Engine firmy PROFITROOM.