Harmonogram płatności rozwiązaniem na wysokie przedpłaty

Rezerwując długie pobyty lub pakiety pobytowe goście często zobligowani są do uiszczenia przedpłaty, której wysokość niejednokrotnie może być powodem rezygnacji z dokonania rezerwacji. Co więcej, dzienne limity transferów (na karcie jak i na koncie bankowym) mogą niestety uniemożliwić dokonanie wysokich przedpłat na wybraną ofertę. Mając na uwadze, iż płatności online stanowią aż 56% wybieranych form płatności w Profitroom Suite, uruchomiliśmy nową funkcjonalność, która umożliwia gościom dokonanie przedpłaty w dogodnych transzach.

Jak uruchomić harmonogram przedpłat?

Zaloguj się do Profitroom Suite. Wybierz z menu Ustawienia, następnie System rezerwacyjny > Warunki rezerwacji > Profile. Kliknij Dodaj nowy i wybierz Rezerwacja z harmonogramem przedpłat.

Wyświetlony zostanie widok edycji nowego profilu. W sekcji harmonogram przedpłat możesz ustawić progi harmonogramu.

Po zapisaniu nowego profilu, należy go przypisać do wybranych ofert. W tym celu wybierz z menu Zarządzanie sprzedażą, a następnie Oferty. Wyświetlona zostanie lista Twoich aktywnych ofert. Kliknij ofertę, w której chcesz przypisać nowy profil. Z listy Warunki rezerwacji wybierz dodany profil, a następnie kliknij Zapisz.

Goście rezerwujący pobyt w takiej ofercie będą dokonywali przedpłat według utworzonego harmonogramu.

Najczęściej zadawane pytania

Jaka kwota przedpłaty jest wymagana od gościa podczas dokonywania rezerwacji z harmonogramem przedpłat?

Gość powinien opłacić wartość określoną w pierwszym progu harmonogramu.

Czy wartość pierwszej przedpłaty się zwiększa, jeśli rezerwacja jest dokonywana później niż określono w pierwszym progu harmonogramu?

Tak. System rezerwacyjny sumuje wartości wielu progów w przypadku późnego dokonywania rezerwacji.

Czy mogę ustawić harmonogram płatności, aby ostatnia płatność była dokonywana przez gościa na miejscu?

Tak. Jeżeli w ostatnim próg harmonogramu podano mniej niż 100% przedpłaty, system rezerwacyjny automatycznie potraktuje brakującą wartość jako kwotę do zapłaty na miejscu.

W jaki sposób gość będzie mógł dokonać kolejnych przedpłat?

Na kilka dni przed upłynięciem terminu płatności system automatycznie wyśle do gościa wiadomość mailową z przypomnieniem o płatności. Taka wiadomość będzie zawierać link do systemu rezerwacyjnego, w którym gość będzie mógł dokonać przedpłaty.

Co się stanie jeśli gość nie dokona płatności w wyznaczonym terminie?

Dzień po przekroczeniu terminu płatności gość otrzyma wiadomość mailową z prośbą o niezwłoczne uregulowanie należności.

Skąd będę wiedział, że gość nie dokonał płatności w wyznaczonym terminie?

Do hotelarza wysyłana jest wiadomość mailowa z informacją o rezerwacji z zaległą płatnością. Dodatkowo w Profitroom Suite na liście rezerwacji znajduje się zakładka do sprawdzenia, w której wyświetlane są rezerwacje z przeterminowaną płatnością. W szczegółach danej rezerwacji znajdują się szczegółowe informacje o płatnościach.

Czy nie opłacona rezerwacja automatycznie się anuluje?

Nie. Jeżeli mimo kontaktu hotelarza gość nie będzie chciał dokonać płatności, rezerwację można ręcznie anulować poprzez kliknięcie przycisku anuluj w widoku szczegółów rezerwacji w Profitroom Suite.

Po jakim czasie rezerwacje są automatycznie ukrywane z listy “do sprawdzenia”?

Rezerwacje, w których minął termin przyjazdu są automatycznie ukrywane z liście “do sprawdzenia”. 

Podsumowanie

Wprowadzona funkcjonalność płatności według harmonogramu umożliwia hotelarzom zabezpieczenie rezerwacji wyższą przedpłatą. Aspekt szczególnie istotny, gdy zawarte w pakiecie atrakcje wymagają od hotelu poniesienia dodatkowych kosztów. Jednocześnie nowe warunki płatności umożliwiają potencjalnym gościom wpłacenie wymaganej kwoty w niższych transzach.